Ekonomi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti’nde, finansal istikrara yönelik riskleri de dikkate alan liraizasyon odaklı bir yaklaşımın, Para politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefinin sergilenmeye devam edileceğini belirterek, “Kredilerdeki büyüme hızı ve ulaşılan finansman kaynakları amaç doğrultusundadır. Ekonomik aktivite ile buluşması yakından takip edilmektedir.

Para Politikası Kurulu’nun 19 Ocak tarihli toplantı özeti yayımlandı.

Özette, Aralık ayında tüketici fiyatlarının yüzde 1,18 arttığı, yıllık enflasyonun ise 20,12 puan azalarak yüzde 64,27 olduğu hatırlatılırken, ölçülü fiyat hareketlerinin tüm alt kümeler ile temel mal ve gıdada yıllık enflasyonu aşağı çektiği belirtildi. kümeler bu düşüşte daha değerli bir rol oynadı.

Özetle, temel mal grubunda yıllık enflasyonun tüm alt kümelerde gerilediği, katı mal grubunda ise gerilemenin daha belirgin olduğu dikkat çekti.

Son dönemde açıklanan iktisadi faaliyet bilgilerinin iddia edilenden daha olumlu olmasına karşın, özette gelişmiş ülke ekonomilerindeki durgunluk dalgalanmalarının jeopolitik riskler ve faiz artışlarının etkisiyle devam ettiği belirtildi:

“Türkiye’nin geliştirdiği stratejik analiz araçları sayesinde başta temel gıda olmak üzere bazı branşlardaki arz sıkışıklığının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici enflasyonu yüksek seviyelerini koruyor. Yüksek küresel enflasyonun enflasyon üzerindeki etkileri Beklentiler ve uluslararası finansal piyasalar yakından izleniyor.Ülkeler arasında farklılık gösteren ekonomik görünüme bağlı olarak, gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adımlarında ve temaslarında ayrışmanın devam ettiği görülüyor. Merkez bankalarının finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik geliştirdiği yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözümler devam ediyor.Bununla birlikte finansal piyasalarda artan sakin risklere karşı faiz artışları Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarında küresel risk iştahı Paralel olarak ekonomide iyileşme, hem borç hem de öz sermayeye giriş m arkets Ocak ayında devam etti. Öte yandan, gelişmiş ülkelerin uzun vadeli tahvil faizlerindeki oynaklık ve küresel finansal koşulların seyri, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarının risklerini canlı tutuyor.

“Aralık ayında döviz kurlarında ölçülü seyrin korunduğu görüldü”

Özette, 2022 yılının ikinci yarısında uluslararası emtia fiyatlarında hakim olan olumlu görünümün Aralık ayında da devam ettiği belirtilirken, endüstriyel metaller dışındaki alt gruplarda fiyat düşüşlerinin yaşandığı belirtildi.

Özetle, Çin’de alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte ham petrol fiyatları Aralık ortasından itibaren yükselmeye başlasa da Ocak ayı ortalamasının Aralık ayı ortalamasına yakın seyrettiğini hatırlatarak, “Doğal gaz fiyatlarında gözlenen düşüş Aralık ayında kış şartlarının ılıman seyri nedeniyle Ocak ayında daha da belirgin hale geldi.” değerlendirme yapıldı.

Özetle, küresel talep koşullarındaki yavaşlamanın uluslararası nakliye maliyetlerinde düşüşe neden olduğu ifade edilerek, “Aralık ayında döviz kurlarındaki ılımlı seyrin korunduğu gözlendi. Bu gelişmelerle birlikte üretici fiyatları yüzde 0,24 geriledi. Aralık ayında enerji kalemleri başı çekti.” kelimeler kullanıldı.

Üretici fiyatlarındaki aylık düşüş sonucunda yıllık üretici enflasyonu 38,30 puan azalarak yüzde 97,72 olurken, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Düşen dış talebin toplam talep koşulları ve üretim üzerindeki etkileri yakından izleniyor. 2022’nin ilk üç çeyreğinde güçlü bir büyüme gerçekleşti. Yılın son çeyreğine ilişkin göstergeler ise büyümedeki yavaşlamanın devam ettiğine işaret ediyor. zayıflayan dış talep nedeniyle oluşan dış talep, iç talepteki görece güçlü seyirle telafi edilmektedir.Üretim İhracatın payına ilişkin gelişmeler incelendiğinde, Kasım ayında sanayi üretimindeki gerileme, ihracat yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde daha güçlü olmuştur. Kasım ayının prestijiyle dördüncü çeyrekte üretim yüzde 1,9 artarken, sanayi üretimindeki artış tipik volatil sektörler hariç tutulduğunda yüzde 0 oldu. 5 ile daha sınırlı oldu.”

Özetle, imalat sanayi üzerindeki dış talep kaynaklı baskıların iç talep ve arz kapasitesi üzerindeki etkilerinin şimdilik sınırlı kaldığı belirtilirken, “İmalat sanayi firmalarının kayıtlı iç ve dış piyasa siparişlerine baktığımızda ve geleceğe yönelik sipariş beklentileri, son çeyrekte ihracat sipariş beklentilerinin zayıf seyrinin devam ettiği görülüyor.Sipariş beklentilerinin arttığı görülüyor” ifadeleri kullanıldı.

Bu çerçevede özette, dış talepteki zayıf seyrin sürmesine karşın iç talebin göreli olarak güçlü kaldığı kaydedildi.

Özetle, son çeyrekte kart harcamalarındaki artış eğiliminin devam ettiği belirtilirken, firmaların geleceğe yönelik yatırım ve istihdam beklentilerinin son çeyrekte sınırlı ölçüde azaldığı kaydedildi.

Enerji ve altın ithalatı mevcut süreçlerin istikrarını olumsuz etkiliyor.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamın Kasım ayında aylık bazda yüzde 0,9, çeyreklik bazda ise yüzde 1,6 arttığının belirtildiği özette, şunlar kaydedildi:

“Mevsimsellikten arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 54,1 oldu. Bu dönemde istihdamdaki artışa rağmen mevsimsellikten arındırılmış toplam işsizlik oranı, önceki aya göre değişmeyerek yüzde 10,2’de kaldı. göstergeler ve yüksek frekanslı bilgiler, istihdamdaki artış eğiliminin devam ettiğini gösteriyor.İstihdam kazanımları, örneğin ekonomilere kıyasla pandemi sonrası analiz edildiğinde daha olumlu.Büyüme dinamikleri görülüyor. özellikle istihdam artışına katkı sağlayan branşlar dikkate alındığında yapısal kazanımlarla desteklenmesi.

Enerji ve altın ithalatındaki yüksek seyir, mevcut süreçlerin istikrarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Cari denge istikrarı Kasım ayında 3,7 milyar dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 1,6 milyar dolar artarak 45 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığında, özellikle emtia fiyatlarının yüksek seviyeleri ve altın ithalatındaki hızlanmanın etkisiyle gözlenen artışa rağmen, hizmet gelirlerindeki artış eğiliminin devam etmesi mevcut süreçlerdeki istikrarı desteklemeye devam ediyor. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, turizmin mevcut süreçlerin istikrarına beklentileri aşan güçlü katkısı yılın tüm aylarına yayılarak devam ediyor. Ayrıca, yurt içi tüketim talebi, elektrik fiyatlarının yüksek seviyesi ve ana ihracat pazarlarında resesyon ihtimali mevcut istikrar üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Mevcut süreçlerdeki istikrarın sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi fiyat istikrarı açısından önemlidir.

Krediler yakından izlenmeye devam edilecektir.

Özetle, para politikası duruşunun temkinli bir yaklaşımla, sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefine odaklanılarak, enflasyon görünümüne yönelik risklerin kaynağı, kalıcılığı ve ne ölçüde olduğu dikkate alınarak belirleneceğine değinildi. para politikası ile kontrol edilebilir.

Özetle, para politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de dikkate alan liraizasyon odaklı bir yaklaşım sergilenmeye devam edileceği belirtildi. söylendi.

Özette, 2023 Para Politikası ve Liraizasyon metninde de belirtildiği üzere, Kurul’un finansal transfer mekanizmasının işleyişini destekleyecek araçları kullanmaya kararlılıkla devam edeceği ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini uyumlaştıracağı kaydedildi. , liralaştırma hedefleri ile.

Özetle, belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde sanayi üretimindeki ivmelenme ve istihdamdaki artış eğiliminin devam etmesi, arz ve yatırım kapasitesindeki yapısal kazanımların devamlılığı açısından finansal koşulların destekleyici olmasının kritik olduğu belirtiliyor. küresel büyümeye ilişkin jeopolitik riskler artmıştır. karar vermiştir.” değerlendirmesine yer verilmiştir.

Özetle, TCMB’nin fiyat istikrarını kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaştırmak amacıyla Liraizasyon Stratejisini tüm unsurlarıyla uygulayacağı belirtildi.

“Bu süreçte Türk lirası mevduatın gelişimini destekleyecek politika araçlarının geliştirilmesine, Açık Piyasa İşlemleri fonlamasının teminat yapısındaki Türk lirası cinsinden varlıkların artırılmasına, para takası büyüklüğünün kademeli olarak azaltılmasına ve dövizin güçlenmesine odaklanılmaktadır. uzun vadeli, sabit getirili ve Türk lirası varlıklara odaklanılmaktadır.Talep arttıkça getiri eğrisinin finansal transfer faaliyeti yönündeki seyri yakından takip edilmektedir.Heyet, finansmanın gelişimini takip edecek. hedeflenen alanlarda verimlilik artışı sağlayan kredilerin maliyetlerinin, kredilerin büyüme hızı ile birlikte devrin korunmasını sağlayacak biçimde.

Bu çerçevede, Türk lirası likidite ve dağılımındaki gelişmelerin mevduat ve kredi fiyatlamalarına, döviz kuru gelişmelerinin enflasyona, para korumalı mevduatlara ilişkin gelişmelerin karşı para ikamesine, yabancı paranın derinliği ve istikrarına etkileri incelenmektedir. döviz piyasaları ve fiyat istikrarı analiz edilerek gerekli politika tedbirleri alınmaktadır. oluşturulmaya devam ediyor. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefi sağlanana kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Özetle, fiyatlar genel seviyesinde sağlanacak istikrarın, ülke risk primlerindeki düşüşün, ters para ikamesi ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin devam etmesi ile finansman maliyetlerinde kalıcı düşüşün devam edeceği belirtilmektedir. makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu yönde etkiler. formun devamı için uygun bir yer bulunacaktır.” ifadeleri kullanılmıştır.

Özette, heyetin fiyat istikrarını sağlamaya yönelik güçlü bir politika tutarlılığı ile tüm paydaşları içeren bütüncül bir makro politika bileşiminin oluşturulmasını desteklediği ve kararların şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı olarak alınmaya devam edileceği vurgulandı. çerçeve.

celebihaber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler